O železnici

05
O železnici – príprava modernizácie, druhá etapa, obrat o 180 stupňov.

Druhá etapa prípravy modernizácie železničnej trate cez Trenčín začala komunálnymi voľbami konanými 6. a 7. decembra 2002. Na základe výsledkov volieb ... (pokračovať)

04
O železnici – príprava modernizácie, koniec prvej etapy

V predchádzajúcom článku som napísal, že prvá etapa prípravy modernizácie železnice v Trenčíne sa uzatvorila nesúhlasným rozhodnutím mesta k ... (pokračovať)

03
O železnici – príprava modernizácie, prvá etapa

V deväťdesiatich rokoch minulého storočia schválila vláda SR dokument „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“. V tomto dokumente ... (pokračovať)

02
O železnici - začiatky

Začiatky železnice v Trenčíne sú spojené s budovaním železníc v Rakúsko-Uhorsku. Trať Bratislava – Žilina bola zo začiatku budovaná ako jednokoľajka. V máji 1878 končila železnica pred Trenčínom v ...  (pokračovať)

01
O železnici - 1.

V nasledujúcej sérii článkov sa budem venovať momentálne asi najpálčivejšej téme v meste Trenčín. Rekonštrukcii a prekládke železničných ... (pokračovať)